Chất lượng là Danh Dự

Quạt ly tâm trung áp

Quạt ly tâm trung áp – QLT-4P

Mua sắm trên: 

 

Thông số kỹ thuật:

 

Home
Category
Sản phẩm
Shopee
Lazada