✅ Chất lượng là Danh Dự

Nhiệt độ (T) máy bơm nước

Home » Thiết bị điện Khải Minh » Công Suất » Nhiệt độ (T) máy bơm nước

Nhiệt độ của nước và môi trường xung quanh. T tính bằng °C.

Khi sử dụng máy bơm ít khi ta để ý thông số này, tuy nhiên nếu dùng bơm nước nóng như tăng áp cho bình thái dương năng, hay dùng bơm để vận chuyển nước nóng thì cần để ý máy bơm sử dụng được nước đến bao nhiêu độ.

Home
Category
Sản phẩm
Shopee
Lazada