✅ Chất lượng là Danh Dự

Kích cỡ họng hút/xả của máy bơm là gì

Home » Thiết bị điện Khải Minh » Công Suất » Kích cỡ họng hút/xả của máy bơm là gì
  • Họng hút/xả của máy bơm nước chính là kích thước của đầu vào và đầu ra của máy
  • Đầu vào của máy bơm được nối với ống hút nước
  • Đầu ra của máy bơm được nối với ống đẩy nước
  • Họng hút/xả ảnh hưởng đến lưu lượng và cột áp bơm, Họng hút/xả càng lớn lưu lượng càng nhiều và áp lực càng yếu
  • Họng hút/xả có đơn vị là DN, Inch, mm

Home
Category
Sản phẩm
Shopee
Lazada