✅ Chất lượng là Danh Dự

Cột áp (H) máy bơm nước

Home » Thiết bị điện Khải Minh » Công Suất » Cột áp (H) máy bơm nước

Cột áp H = chiều sâu hút + chiều cao đẩy.

Ví dụ: Máy bơm của nhà bạn đặt trên cao so với mực nước trong bể chứa là 1,5 m, máy hút nước và đẩy lên trên tầng 5 ( chiều cao từ máy bơm đến nóc bể chứa là 14m), cột áp trong trường hợp này bằng 1,5 + 14 = 15,5 m.

Home
Category
Sản phẩm
Shopee
Lazada