✅ Chất lượng là Danh Dự

Công suất tiêu thụ điện của máy bơm nước là gì

Home » Thiết bị điện Khải Minh » Công Suất » Công suất tiêu thụ điện của máy bơm nước là gì
  • Công suất tiêu thụ điện chính là công suất của motor được gắn vào máy bơm, tính bằng W (wat), KW (kilowat), HP (ngựa)
  • Nhờ có công suất tiêu thụ điện của moteur bơm nước mà tạo ra được lưu lượng và cột áp nước.
  • Công suất hữu ích: là lượng điện tiêu thụ của máy bơm để tạo áp lực cho chất lỏng
  • Công suất trên trục máy bơm: là công suất bù vào phần năng lượng bị tổn thất do ma sát ở trục bơm, đặc trưng bởi hệ số hữu ích

Home
Category
Sản phẩm
Shopee
Lazada