✅ Chất lượng là Danh Dự

Công suất của máy bơm là gì?

Home » Thiết bị điện Khải Minh » Công Suất » Công suất của máy bơm là gì?

Công suất của máy bơm là công suất của motor được gắn vào máy bơm, được tính bằng đơn vị Watt (W), hoặc có thể tính bằng đơn vị HP (1 HP = 746 W), chỉ số công suất rất dễ tìm thấy trên tem thông số của sản phẩm.

Công suất máy bơm quyết định cường độ nước mạnh – yếu, vì vậy đây là 1 trong những điểm quan trọng cần lưu ý khi mua máy bơm nước.

Home
Category
Sản phẩm
Shopee
Lazada