Chất lượng là Danh Dự

Chính sách bảo mật

1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân:
Các thông tin thu thập bao gồm Tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Email của khách hàng sẽ giúp Công ty chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm.
  • Giải đáp thắc mắc của khách hàng.
  • Khi cần thiết, Công ty chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý khách dưới các hình thức như email, điện thoại, tin nhắn…
  • Cung cấp cho Quý khách thông tin mới nhất của Công ty chúng tôi.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Công ty chúng tôi.
  • Mọi thông tin của khách hàng cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

2. Bảo mật và chia sẻ thông tin cá nhân:

  • Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân Quý khách ra ngoài.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật, trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi trước pháp luật, tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên Công ty chúng tôi.
  • Khi Quý khách gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, Quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Công ty chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể.
Home
Category
Sản phẩm
Shopee
Lazada