✅ Chất lượng là Danh Dự

Cách tính lưu lượng bơm nước

Home » Thiết bị điện Khải Minh » Công Suất » Cách tính lưu lượng bơm nước

·         Lưu lượng nước được ký hiệu trên máy bơm là Q

·         Đơn vị tính lưu lượng nước là lít/phút (l/p), lít/giây (l/s), m3/h, m3/phút(m3/p)

·         Công thức chuyển đổi đơn vị

  • 1 l/p = 0.06 m3/h
  • 1 l/p = 0.001 m3/p
  • 1 l/s = 3.6 m3/h
  • 1 l/s = 0.06 m3/p

·         Thông thường trên máy bơm sẽ để thông số tối đa Qmax, đó là lưu lượng nước tối đa mà bơm có thể bơm được

·         Dựa vào sơ đồ thiết kế đặc tính bơm ta lựa chọn lưu lượng máy bơm nước dựa theo cột áp của bơm, chẳng hạn ở độ cao 10 mét thì bơm cho lưu lượng bao nhiêu l/p

·         Chú ý : cột áp bơm đẩy càng cao thì lưu lượng càng giảm, lưu lượng giảm thấp làm quá trình bơm nước càng lâu

Home
Category
Sản phẩm
Shopee
Lazada