✅ Chất lượng là Danh Dự

Cách chọn kích cỡ ống của máy bơm

Home » Thiết bị điện Khải Minh » Công Suất » Cách chọn kích cỡ ống của máy bơm

·         Cỡ nòng của máy bơm có ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng và cột áp bơm

·         Thiết kế đường ống dẫn nước có kích thước bằng với cỡ nòng của máy bơm để đạt được lưu lượng vào cột áp lý tưởng

·         Nếu thiết kế đường ống lớn hơn cỡ nòng sẽ làm giảm áp lực trong đường ống, bơm nước không được cao

·         Nếu thiết kế đường ống dẫn nước nhỏ hơn cỡ nòng sẽ làm tăng áp lực đường ống, trường hợp đường ống nhỏ hơn nhiều so với cỡ nòng sẽ gây tức làm bể ống dẫn hoặc tuột mối nối

·         Đơn vị để tính kích thước đường ống là DN, Inch, mm, công thức đổi đơn vị như sau

Home
Category
Sản phẩm
Shopee
Lazada